Spotkajmy się!

Istotną częścią nasze działalności są wydarzenia integrujące społeczność projektantów usług. 

Chcesz zorganizować spotkanie w Twoim mieście?

SDN Poland Chapter

Email: hello@servicedesign.pl

Adres: ul. Białostocka 22/3, 03-748, W-wa

Otrzymuj wieści od SDN Poland Chapter!

© 2020 SDN Poland Chapter